Acceptar o Canviar

Sovint els nostres pitjors conflictes venen de centrar l’atenció en aquelles coses que ens disgusten i que no tenim la potestat de canviar.
Si ens entestem a voler canviar a l’altre o a voler que les circumstàncies siguin diferents, és possible que entrem en un carreró sense sortida. Com a conseqüència esdevé la impotència, la ràbia i la desolació.
La solució rau en centrar els nostres esforços a modificar allò que sí que depèn de nosaltres.  Un exemple a canviar pot ser el com reaccionem davant allò que no ens agrada. La nostra reacció és cosa nostra, la reacció dels altres no.
Canviem en la mesura del possible el focus d’atenció. Procurem fer aquells canvis, per petits que siguin, que ens facin sentir millor. Un petit canvi a la nostra vida o una modificació en la manera de viure allò que toca, pot tenir com a resultat una gran transformació.
I allò que no voldríem que fos però que toca de viure, acceptar-ho amb la humilitat de saber que tot no és controlable.

 

manhattan-1674404_960_720