La piràmide de Maslow

piramide-de-maslow-necesidades

Maslow  va jerarquitzar les necessitats humanes. Opinava que es podien ordenar. Per tant, va crear una piràmide amb cinc nivells el cim de la qual és l’autorealització. La forma d’ascendir en l’escala de Maslow és adoptar una actitud activa. Fins que no es satisfan les necessitats bàsiques no es poden satisfer les del següent esglaó. Som els responsables del nostre propi progrés. La motivació és la clau per avançar.

El que un home pot ser, ha de ser-ho.

Abraham Maslow