Arxiu de la categoria: Articles i Notes

Recull d’articles que poden interessar

Llibertat emocional

Dandelion seeds in the morning sunlight blowing away in the wind across a clear blue sky

El camí d’anada cap a la llibertat emocional està construït a partir de les pedres que anem deixant anar; és a dir, de sentiments i persones tòxiques de les que ens anem desfent.
Aquesta és l’única manera de deixar espai a les nostres fortaleses, d’assumir els nostres errors i d’aconseguir manifestar les nostres intencions i el nostre compromís. D’aquesta manera evitem que allò negatiu li resti espai a allò positiu, aconseguint incrementar el nostre entusiasme per la vida i el nostre benestar.
Magi

Deixar de fumar, mètode integral suggestiu/Dejar de fumar, método integral sugestivo

Psicologia Maresme

Isabel Pimàs 

Sant Antoni 60, 3er-1ª Calella 08370   

93 766 1332  /  660259618

http://www.psicologiamaresme.com

Mètode integral suggestiu per deixar de fumar.
Aquest mètode, exclusiu de Psicologia Maresme, inclou tècniques de la psicologia cognitiva-conductual, tècniques suggestives d’hipnosi científica, homeopatia i auriculoteràpia.
Juntes, aquestes disciplines conformen un mètode complet, atractiu i eficaç per deixar el tabac. Només es necessita la decisió ferma del pacient per desfer-se del fum.
fumar

La psicologia cognitiva-conductual és la que treballa amb els pensaments i les actuacions que aquests provoquen. Es treballa bàsicament amb la relació Pensament-Emoció-Acció en que el pensament automàtic genera una emoció o emocions concretes i aquestes porten a actuar d’una o altra manera. Detectant els pensaments automàtics, anomenats distorsions cognitives, podem aprendre a canviar-los, a donar-los la volta per disminuir o evitar emocions com l’angoixa i el desànim, afavorint noves pautes de conducta, per exemple substituir el cigarret per una activitat positiva.

puede-la-mente-humana-quedarse-sin-memoria

Les tècniques suggestives formen part inseparable de la hipnosi clínica o científica. Aquesta, es diferencia de la hipnosi espectacle ja en la mateixa base, que és el seu propòsit. Ningú perd mai el control en estat d’hipnosi i mai el professional té cap poder sobre la persona hipnotitzada. El propòsit de la hipnosi científica és la d’afavorir mitjançant la relaxació i focalització de l’atenció, que els missatges positius relacionats amb deixar de fumar  arribin a la ment inconscient ajudant a l’autocontrol, regulant l’ansietat i afavorint la força de voluntat.

spain-santiago-de-compostela-galician-art-center

La homeopatia, mitjan els seus incomptables remeis, ajuda de manera natural i sense contraindicacions a controlar l’impuls de fumar, a portar millor l’abstinència de nicotina, a reduir l’ansietat i la irritabilitat.

y-un-blog-para-la-homeopatia-ii-01-704x454

L’auriculoteràpia és la disciplina que a través dels punts reflexos de l’orella ajuda a alleugerir i eliminar dolències de la resta de l’organisme. A l’orella trobem punts d’acupuntura molt interessants per afavorir la relaxació, la desintoxicació, el control de impulsos, …  que permeten personalitzar un protocol per a cada persona, facilitant l’abandó de l’hàbit de fumar.  Habitualment utilitzo baletes d’acer inoxidable que es deixen col·locades amb una enganxina a l’orella de la persona fins la propera sessió. Aquesta disciplina és opcional, tot i que recomanable,  per fer el tractament antitabac.

008-cartograma-auricular-44pr

Psicologia Maresme

Isabel Pimàs

Sant Antoni 60, 3er-1ª Calella 08370

93 766 1332 / 660259618

http://www.psicologiamaresme.com

Método integral sugestivo para dejar de fumar.
Este método, exclusivo de Psicología Maresme, incluye técnicas de la psicología cognitiva, técnicas sugestivas de hipnosis científica, homeopatía y auriculoterapia.
Juntas, estas disciplinas conforman un método completo, atractivo y eficaz para dejar el tabaco. Sólo se necesita la decisión firme del paciente para deshacerse del humo.

fumar

La psicología cognitiva-conductual es la que trabaja con los pensamientos y las actuaciones que estos provocan. Se trabaja básicamente con la relación Pensamiento-Emoción-Acción en el que el pensamiento automático genera una emoción o emociones concretas y éstas llevan a actuar de una u otra manera. Detectando los pensamientos automáticos, llamados distorsiones cognitivas, podemos aprender a cambiarlos, a darles la vuelta, a fin de disminuir o evitar emociones como la angustia y el desánimo, favoreciendo nuevas pautas de conducta, como por ejemplo sustituir el cigarrillo por una actividad positiva.

puede-la-mente-humana-quedarse-sin-memoria

Las Técnicas sugestivas forman parte inseparable de la hipnosis clínica o científica. Esta, se diferencia de la hipnosis espectáculo ya en su misma base, que es  su propósito. Nadie pierde el control en estado de hipnosis y nunca el profesional tiene ningún poder sobre la persona hipnotizada. El propósito de la hipnosis científica es el de favorecer mediante la relajación y focalización de la atención, que  los mensajes positivos relacionados con dejar de fumar lleguen a la mente inconsciente, ayudando al autocontrol, regulando la ansiedad y favoreciendo la fuerza de voluntad.

spain-santiago-de-compostela-galician-art-center

La homeopatía, mediante  sus  incontables remedios, ayuda de manera natural y sin contraindicaciones a controlar el impulso de fumar, a llevar mejor la abstinencia de nicotina, así como a reducir la ansiedad y la irritabilidad.

y-un-blog-para-la-homeopatia-ii-01-704x454

La auriculoterapia es la disciplina que a través de los puntos reflejos de la oreja ayuda a aliviar y eliminar dolencias del resto del organismo.  En la oreja encontramos puntos de acupuntura muy interesantes para favorecer la relajación, la desintoxicación, el control de impulsos, … que permiten personalizar un protocolo para cada persona, facilitando el abandono del hábito de fumar.  Generalmente utilizo balines de acero inoxidable que se dejan colocados con un adhesivo en la oreja de la persona hasta la próxima sesión. Esta disciplina es opcional, aunque recomendable, para el tratamiento antitabaco.

008-cartograma-auricular-44pr

 

Los pilares del exceso de Kim Payne

Cute-girl-Hd-WallpapersKim Payne, profesor y orientador de Estados Unidos, afirma que la educación actual de los niños se basa en cuatro pilares del exceso que son:
1. Demasiadas cosas
2. Demasiadas opciones
3. Demasiada información
4. Demasiada velocidad
Cuando los niños son abrumados de esta forma, no tienen tiempo para explorar, reflexionar y liberar las tensiones cotidianas. Demasiadas opciones terminan erosionando su libertad y les roba la oportunidad de aburrirse, que es fundamental para estimular la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento.

L’empatia

L’empatia és la facultat de posar-se en el lloc de l’altre. Significa comprendre  les necessitats i patiments de l’altre, llegir-lo emocionalment. La persona empàtica sap escoltar i sovint s’avança a complir les necessitats de qui li parla.

L’empatia fa a les persones més estimulants i socialment atractives. Un excés d’empatia però, no saber posar la distància necessària, pot portar a un patiment personal o a una depressió.

Kitten placing paw on other kitten
Kitten placing paw on other kitten

Temores

bdd1b87e4b4541e2891d8fb5c0aee141

TEMORES 
Temía estar solo, hasta que aprendí a quererme a mí mismo. 

Temía fracasar, hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. 

Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta que de todos modos opinan. 

Temía me rechazaran, hasta que entendí que debía tener fe en mi mismo. 

Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer. 

Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. 

Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. 

Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. 

Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo. 

Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. 

Temía al pasado, hasta que comprendí que es sólo mi proyección mental y ya no puede herirme más. 

Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. 

Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. 

Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida y si nos sentimos desfallecer no olvidemos que al final siempre hay algo más. 
Hay que vivir ligero porque el tiempo de morir está fijado. 


Ernest Hemingway 

25 anys…

Estic d’aniversari!
Aquesta primavera fa 25 anys que vaig iniciar l’aventura al front de la consulta de Psicologia Maresme. 25 anys! Ha passat el temps volant i han passat tantes coses….
Durant tots aquests anys he tingut el gust d’atendre a moltíssimes persones grans i petites ( en edat )i d’aprendre moltíssim de totes i cadascuna d’elles. Em sento molt afortunada i profundament agraïda i només espero que la meva intervenció, en els moments puntuals i difícils de la vida d’aquestes persones fos i continuï sent profitosa, que fos i continuï sent capaç d’aportar una mica de llum en la fosca que els camins de la vida sovint ens porten. No sé si les recordo a totes, perquè són moltes i durant molts anys, però de ben segur que dins meu, en algun indret insospitat de la memòria, hi ha un espai per cadascuna d’elles. Si jo he participat a les seves vides, elles han participat a la meva, de manera diferent però no per això menys important.
Per celebrar aquest esdeveniment, he volgut renovar una miqueta la imatge a través de donar un aspecte més modern i actualitzat del logo que aquí us presento.
Espero i desitjo continuar amb aquesta feina, tan apassionant i vital, tant de temps com sigui possible, sempre és clar, que vosaltres també ho vulgueu.
Només dir, des del més profund de mi, gràcies, gràcies, gràcies.
Isabel
Primavera 2016
Estoy de aniversario!
Esta primavera hace 25 años que inicié la aventura al frente de la consulta de Psicología Maresme. 25 años! Ha pasado el tiempo volando y han pasado tantas cosas ….
Durante todos estos años he tenido el gusto de atender a muchísimas personas grandes y pequeñas (en edad) y de aprender muchísimo de todas y cada una de ellas. Me siento muy afortunada y profundamente agradecida y sólo espero que mi intervención, en los momentos puntuales y difíciles de la vida de estas personas fuera y siga siendo provechosa, que fuera y siga siendo capaz de aportar un poco de luz en la oscuridad que los caminos de la vida a menudo nos traen. No sé si las recuerdo a todas, porque son muchas y durante muchos años, pero seguro que dentro de mí, en algún lugar insospechado de la memoria, hay un espacio para cada una de ellas. Si yo he participado en sus vidas, ellas han participado en la mía, de manera diferente pero no por ello menos importante.
Para celebrar este acontecimiento, he querido renovar un poco la imagen a través de dar un aspecto más moderno y actualizado del logo que aquí os presento.
Espero y deseo continuar con este trabajo, tan apasionante y vital, tanto tiempo como sea posible, siempre claro, que vosotros también lo deseeis.
Sólo decir, desde lo más profundo de mí, gracias, gracias, gracias.
Isabel

Primavera 2016

logo_psicologia_maresme

 

Els drets assertius

 

“Si sacrifiquem els nostres drets amb freqüència, estem ensenyant als altres a aprofitar-se de nosaltres”.

Jakubowski

 El dret a ser tractat amb respecte i dignitat.

 El dret a tenir i expressar els propis sentiments i opinions.

 El dret a ser escoltat i pres seriosament.

      El dret a jutjar les meves necessitats, establir les meves prioritats i prendre les meves pròpies decisions.

El dret a dir “NO” sense sentir culpa.

              El dret a demanar el que vull, donant-me compte que també el meu interlocutor té dret a dir “NO”.

El dret a canviar.

 El dret a cometre errors.

 El dret a demanar informació i ser informat.

 El dret a obtenir allò pel que vaig pagar.

El dret a decidir no ser assertiu.

El dret a ser independent.

              El dret a decidir què fer amb les meves propietats, cos,       temps, etc., mentre no es violin els drets d’altres persones.

El dret a tenir èxit.

 El dret a gaudir i a passar-m’ho bé.

 El dret al meu descans, aïllament, sent assertiu.

El dret a superar-me, tot i superant als altres.

night-1927265_960_720