La depressió infantil

Contràriament al que pot pensar molta gent, la depressió infantil és tan freqüent en nens com en adults.

La diferència recau a que degut a la immaduresa emocional dels nens, aquests la pateixen sense saber com explicar-ho.  És difícil que un nen petit et digui que se sent trist o preocupat, cosa més habitual en nens més grans.

sad_boy_and_bear-wide

Els símptomes més habituals que poden determinar un diagnòstic de  depressió infantil són:

  • Els nens deprimits, sobretot si són petits, poden queixar-se reiterativament de dolències físiques tals com mal de panxa o mal de cap.
  • Perden l’interès en les coses que abans els agradava fer.
  • Poden mostrar problemes de conducta, sobretot irritabilitat i agressivitat.
  • Els problemes per dormir són freqüents
  • Els costa més de concentrar-se en les tasques de l’escola. El seu humor pot ser molt vulnerable i plorar per qualsevol cosa.
  • També poden rebutjar directament d’anar a l’escola sense saber explicar per quin motiu.

L’abordatge de la depressió infantil passa per una bona comunicació Pares-Fill, i també Pares-Fill-Escola.

Si no s’aconsegueix  millora i la simptomatologia depressiva perdura, serà sempre aconsellable la consulta a un professional de la psicologia que treballi amb nens.