Gabinet Psicologia

logopsico

Psicologia Maresme és el meu gabinet de psicologia clínica ubicada a la Ciutat de Calella, província de Barcelona.
El gabinet  porta prop de 25 anys de funcionament donant servei d’atenció psicològica a tota la comarca del Maresme.
Estic especialitzada en tot tipus de trastorns dins del ventall de la psicologia clínica: depressions, fòbies, ansietat, estrès, insomni, trastorn del comportament,….. i atenc a persones de totes les edats.
La meva línia de treball és bàsicament holística i utilitzo tècniques pròpies de diferents escoles o corrents psicològiques, depenent de cada persona i necessitat.
A més tinc l’especialitat en hipnosi clínica, que utilitzo sovint i que resulta molt útil dins del contex de teràpia. També faig bon us de la homeopatia aplicada al terreny de la psicologia i de la que en tinc formació.
Treballo amb sessions individuals d’una hora de durada. I treballo des del psicodiagnòstic, passant per la psicoteràpia fins arribar a una ressolució de la problemàtica personal.
Amb els infants puc realitzar valoracions psicodiagnòstiques que ajudin a entendre el perquè d’una actitut, malestar o conducta per a presentar a escoles, pediatres o diferents professionals.
També realitzo teràpia de parella. Sempre que hi hagi un fons constructiu, és possible reconduir una relació de parella per tal de que torni a ser satisfactòria.
Per a més informació podeu consultar el web:
www.psicologiamaresme.com

IMG_0122

DSC_0130_2

DSC_0123_3

IMG_0107

Psicologia per adults

Psicodiagnòstic: mitjançant entrevistes i/o proves (tests) es fa una valoració concisa de la problemàtica del client per a determinar la millor manera de poder-lo ajudar. El psicodiagnòstic en sí mateix, és ja prou enriquidor, doncs ajuda a la persona que consulta a clarificar aspectes de sí mateix de manera ràpida.

Psicoteràpia: procés de comunicació del pacient amb el terapeuta adreçat a descobrir el propi funcionament, a trobar sentit a les reaccions davant situacions determinades, a entendre el perquè del malestar que es pateix i a trobar maneres adequades de fer-hi front. S’utilitzen tècniques psicoterapèutiques extretes de diferents corrents i escoles psicològiques, depenent de cada cas i de cada situació.

Teràpia de parella : en casos de crisi de parella es valora objectivament la situació, la intervenció i el paper de cada membre en la dinàmica de parella creada i es busquen les distorsions i la manera de reconduir a la parella per a sortir de la crisi i afrontar un nou futur, sempre que sigui possible i com a tal es desitgi.

Homeopatia: La homeopatia s’utilitza sempre com a complement a la teràpia i en cap cas fora de la competència de la psicologia. La homeopatia s’ha demostrat molt eficaç en problemes com l’ansietat i la depressió i en molts casos permet de prescindir de la medicació farmacològica.

Hipnosi clínica: La hipnosi no és una forma de teràpia, sino una valuosa eina que facilita i ajuda a la teràpia.  Es especialment útil en casos d’ansietat,  estrès, control dels impulsos, fòbies, autoestima baixa,…

Psicologia infantojovenil

Psicodiagnòstic: amb els nens i adolescents sovint és molt important realitzar una valoració tant a nivell emocional com a nivell d’aptituds i capacitats. El malestar del jove o de l’infant sovint queda reflexat en el seu rendiment acadèmic. Per aquest motiu, moltes vegades es fa necessari investigar el perquè de la dificultat, si el seu origen pot estar en la disfunció emocional o hi ha alguna altra causa.

Psicoteràpia: Igual que en els adults la psicoteràpia va orientada a millorar l’estat general a nivell emocional del nen o jove. En els nens trastorns tan habituals com la depressió es poden manisfestar de maneress ben distintes a les de l’adult, sovint com a conductes inadequades o violentes. Amb els infants es treballa sobretot a través del joc i del dibuix, que són expressions molt properes a la seva edat i al seu món.
Amb els adolescents es treballa de manera més semblant a la de l’adult però amb la idiosincràcia que suposa i buscant maneres, sovint imaginatives,  d’aconseguir l’ aliança terapèutica.nSi així es sol.licita i sota el consentiment dels pares, es pot donar orientació a l’escola del nen o adolescent i/o al servei de pediatria.

Homeopatia: la homeopatia s’ha demostrat molt efectiva en el tractament dels nens, que per altra part no convé medicar amb ansiolítics o antidepressius a no ser en casos molt concrets i especials.

Hipnosi clínica: Tal com en el cas dels adults és una valuosa eina que s’utilitza dins la teràpia tant amb els nens com amb els joves.

 

0779007.48 dijete-550x300 nens