Auriculopuntura

L’auriculopuntura és una tècnica mil·lenària que prové de la medicina xinesa  però que va ser popularitzada a occident pel Dr. Paul Nogier a mitjans del segle XX.  Es basa  que en l’orella es troben representats el cos i tots els seus òrgans.  Treballant amb agulles, llavors, imants o boletes metàl·liques  determinats punts, depenent del que es necessiti, s’aconsegueixen canvis i millores substancials en segons quines patologies.  

A Psicologia Maresme utilitzo l’auriculopuntura com una eina més. La seva vàlua en problemàtiques com l’ansietat, l’estrès i la depressió és extraordinària. Ajuda a la millora simptomàtica mentre treballem psicològicament el que faci falta.

SpanishEar2006.cdr