Homeopatia

Homeopatia

Homeopatia

L’ homeopatia forma part de les anomenades medicines naturals. Entén la salut de l’ésser humà com un estat d’equilibri i per tant la malaltia, de l’ordre que sigui, com una pèrdua del mateix.
Contràriament al que algunes persones podrien pensar, la homeopatia és un mètode terapèutic elaborat després de molts anys d’observació i experimentació.
Es podria definir com l’estudi, diagnòstic i tractament de l’ésser humà malalt conforme a la llei de semblança. Això vol dir que quan actuen en la persona estímuls energètics semblants a la seva energia vital, aquests estímuls tenen la capacitat de fer reaccionar aquesta energia, modificant-la de manera dinàmica, amb la conseqüent desaparició dels símptomes presents.
En homeopatia s’utilitzen remeis extrets del món mineral, vegetal i animal, diluïts a dosis infinitesimals.
Està demostrat que la homeopatia ajuda a solucionar problemes emocionals, mentals i sentimentals, que són els que compateixen al nostre camp de treball. Ajuda a desbloquejar a la persona i a aportar a la consciència experiències passades per a poder-les treballar a la teràpia.
Es de gran utilitat en la superació de l’ansietat i la depressió.
En molts casos amb la homeopatia es pot evitar la utilització de medicació farmacològica.