Psicodiagnòstic

Quan arriba una persona a la consulta és important anar definint quin és el seu malestar i per quin motiu demana ajut.

No sempre es fa necessari però altres vegades resulta molt útil fer una valoració diagnòstica de l’estat de la persona. La finalitat no és pas la d’ etiquetar el problema, ni molt menys, sinó la de tenir una visió més clara de la problemàtica de qui consulta a fi de poder ajudar de la manera més efectiva possible.

Per aquest motiu existeixen tota una sèrie de mètodes diagnòstics, de tests, que ajuden de vegades de manera molt senzilla, a tenir una visió més clara i objectiva del que passa o a complementar la informació que la persona  pugui donar.

En el cas dels nens és pràcticament imprescindible poder tenir aquesta valoració i sovint la demanen els pediatres o les escoles.

A la consulta utilitzo tests de diversos tipus: tests d’observació que solen omplir escoles i família, tests de capacitats cognitives, qüestionaris i tests projectius. Dins d’aquests últims trobem els tests de làmines que conviden a veure-hi coses o situacions diferents, els tests gràfics tals com el test de la família, el test de l’arbre, de la persona, el dibuix lliure,…. els tests de imaginació, etc.

Amb els infants és molt important el joc i la seva observació. A través del joc del nen o nena es poden anar entenent coses del seu món intern al temps que es pot ajudar al nen o nena a fer aquesta comprensió. El joc s’utilitza tant en la diagnosi com en la teràpia posterior.

családrajz_0