Teràpia de parella

Quan parlem de parella ho fem referint-nos a qualsevol compromís afectiu entre dues persones siguin del sexe que siguin.

En casos de crisi de parella es valora objectivament la situació, la intervenció i el paper de cada membre en la dinàmica de parella creada i es busquen les distorsions i la manera de reconduir a la parella per a sortir de la crisi i afrontar un nou futur, sempre que sigui possible i com a tal es desitgi.

Dins el marc de teràpia de parella es tenen entrevistes conjuntes amb tots dos membres de la parella i també entrevistes amb cada membre per separat. Això permet entendre la dinàmica de parella i la vivència particular que té cadascú de la situació, així com que dóna llibertat a cada membre per expressar-se de manera oberta sense por d’ofendre o d’enfadar al seu company o companya.

A la teràpia de parella es treballa dins un marc cognitiu-conductual. És bàsic de treballar la comunicació entre els membres de la parella que generalment quan arriba a consulta sol estar molt deteriorada. Es treballa també la resposta al conflicte, ja que generalment davant una conducta inadequada d’un dels membres, l’altre sol respondre també amb una altra conducta inadequada, creant una mena de bucle o de cercle viciós cada vegada més dolorós per ambdues parts. En la teràpia de parella és necessari el compromís de tots dos membres. En el cas de què només acudeixi a teràpia un dels dos per la negativa de l’altre, es procura fer un assessorament i orientació a la persona que tenim a la consulta. A vegades modificant un dels membres respostes o actituds, pot ser suficient per tal de què l’altre membre també comenci a fer canvis.

maxresdefault